Het eigendom en copyright van de website www.macjob.nl berust bij MacJob Multimedia Development. Het is individuele personen toegestaan om foto's te downloaden en op hun eigen pc te gebruiken.

Het is niet toegestaan: de website www.macjob.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen en in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen de website www.macjob.nl door plaatsing op een intranet toegankelijk te maken op commerciŽle wijze gebruik te maken van de website www.macjob.nl.

Aansprakelijkheid

Geprobeerd wordt op www.macjob.nl zo correct en actueel mogelijke informatie te geven. De auteur kan evenwel niet garanderen dat de informatie in alle gevallen juist is. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website www.macjob.nl.